Δούρος Α.Ε.

Ημ. Ανακοίνωσης: 20-01-09 10:00

Η Ενόρασις Α.Ε. υπέγραψε συμφωνία με την εταιρία Δούρος Α.Ε. για την εγκατάσταση εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου TradePoint/ScriptServer.

Η Δούρος Α.Ε. γνωστή με τη επωνυμία Dur, αριθμεί 50χρόνια στην ελληνική αγορά με την αλυσίδα καταστημάτων DUR ESCAPE LAND.

Με την εγκατάσταση του TradePoint/ScriptServer θα εξυπηρετείται όλο το δίκτυο πελατών-αντιπροσώπων σε on-line 24ωρη διασύνδεση με το ERP Navision της εταιρίας.

Η DUR Α.Ε. είναι εισαγμένη στο χρηματιστήριο αξιών των Αθηνών.